Icra Takibinin İptali Nedir?

Icra takibinin iptali, bir borçlunun üzerindeki icra işlemlerinin sonlandırılması anlamına gelir. Bu süreçte, borçlu tarafından yapılan bir başvuru veya mahkeme kararı ile icra takibi durdurulabilir ve borçlu üzerindeki icra işlemleri sona erer.

İcra takibinin iptali nedir? İcra takibi, alacaklıların borçlulara karşı alacaklarını yasal yollarla tahsil etmek için başvurdukları bir hukuki süreçtir. Ancak bazı durumlarda, borçlu tarafından icra takibinin iptal edilmesi talep edilebilir. İcra takibinin iptali, borçlunun alacaklıya olan borcunu ödemesi veya diğer yasal prosedürlerin yerine getirilmesi sonucunda gerçekleşebilir. İptal talebi, mahkeme tarafından incelenir ve uygun görülmesi durumunda icra takibi durdurulur. İcra takibinin iptali, borçlu için olumlu bir sonuç olabilir çünkü bu durumda icra işlemleri sona erer ve borçlunun mali durumu düzelme şansı yakalar. Ancak, icra takibinin iptali için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir ve bu süreç hukuki bir süreç olduğundan profesyonel yardım almak önemlidir.

İcra takibinin iptali nedir? İcra takibi sürecinin sonlandırılmasıdır.
Borçlu, icra takibinin iptali için icra mahkemesine başvurabilir.
İcra takibinin iptali, borçlunun üzerindeki yasal yükümlülükleri ortadan kaldırır.
Borçlu, icra takibinin iptaliyle borçtan kurtulabilir ve mülkiyetini koruyabilir.
İcra takibinin iptali, borçlu için olumsuz sonuçları engelleyebilir.
 • Borçlu, icra takibinin iptali için gerekli belgeleri toplamalıdır.
 • İcra takibinin iptali davası, icra mahkemesinde açılır.
 • İcra takibinin iptali sürecinde avukat desteği almak önemlidir.
 • İcra takibinin iptaliyle borçlu, haciz işlemlerinden kurtulabilir.
 • İcra takibinin iptali davası, mahkeme kararıyla sonuçlanır.

Icra takibinin iptali nasıl yapılır?

Icra takibinin iptali, borçlu tarafından yapılan bir başvuru sonucunda gerçekleşebilir. İcra takibinin iptali için borçlunun icra mahkemesine başvurması gerekmektedir. Başvuruda, icra takibinin haksız veya hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle birlikte deliller sunulmalıdır. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek icra takibinin iptaline karar verebilir.

1. İcra Takibini Sona Erdiren Durumlar 2. İcra Takibinin İptali İçin Gerekli İşlemler
Borçlunun borcunu tamamen ödemesi Borçlu, icra takibini iptal ettirmek için icra dairesine başvurmalıdır.
Taraflar arasında yapılan anlaşma ile icra takibinin durdurulması Borçlu, icra takibinin iptal edilmesi için ilgili icra dairesine yazılı bir talep başvurusu yapmalıdır.
İcra mahkemesi kararıyla icra takibinin iptal edilmesi Borçlu, icra takibinin iptali için mahkemeye başvurmalı ve mahkemenin iptal kararı vermesini sağlamalıdır.

Icra takibinin iptali için hangi belgeler gereklidir?

Icra takibinin iptali için başvuru yaparken belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeler arasında icra takip dosyası, borçlunun gelir durumunu gösteren belgeler, icra takibine itiraz dilekçesi ve delil niteliği taşıyan diğer belgeler bulunabilir. Bu belgeler, mahkemenin başvuruyu değerlendirmesi ve karar vermesi için önemlidir.

 • İcra takibinin iptali talep dilekçesi
 • İcra takibiyle ilgili belgelerin fotokopileri (icra takip dosyası, borçlunun kimlik belgesi vb.)
 • Gerekli durumlarda avukat vekâletnamesi veya icra müdürlüğüne başvuruda bulunacak kişinin kimlik belgesi

Icra takibinin iptali ne zaman gerçekleşir?

Icra takibinin iptali, borçlu tarafından yapılan başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir. Başvurunun sonucu mahkemenin iş yoğunluğuna ve süreçlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle başvurunun değerlendirilmesi ve kararın verilmesi birkaç hafta veya aylık bir sürebilir.

 1. İcra takibinin iptali, borçlu tarafından yapılan bir ödeme veya anlaşma sonucunda gerçekleşebilir.
 2. Borçlu, icra müdürlüğüne başvurarak takibin iptalini talep edebilir.
 3. Hakim, borçlunun maddi veya hukuki gerekçeleri değerlendirerek icra takibini iptal edebilir.
 4. Borçlu, alacaklıyla anlaşarak icra takibinin iptalini sağlayabilir.
 5. Yargıtay, hukuki bir nedenle icra takibini iptal edebilir.

Icra takibinin iptali için hangi durumlarda başvurulabilir?

Icra takibinin iptali, icra takibinin haksız veya hukuka aykırı olduğu durumlarda başvurulabilir. Örneğin, icra takibi için yeterli delil veya belge sunulmamışsa, borçlu tarafından yapılan itirazlar kabul edilmemişse veya icra takibi sürecinde hukuki hatalar yapılmışsa başvuru yapılabilir.

Ödeme İtirazı Tahsil Edilebilirlik Şartlarının Olmaması Yanlış Hesaplamalar veya İşlemler
İcra takibine konu olan borcun ödenmediği itiraz edilebilir. Borçlunun tahsil edilebilirlik şartlarına sahip olmadığı durumlarda icra takibi iptal edilebilir. İcra dairesi tarafından yapılan hesaplamalarda veya işlemlerde hata olduğu kanıtlanırsa icra takibi iptal edilebilir.
Borçlunun ödeme yapmaya yetkisi veya imkanı olmadığı durumlarda icra takibi iptal edilebilir. Borçlu, icra takibine konu olan borcun tamamını ödemişse veya icra takibine konu olan alacak zaman aşımına uğramışsa icra takibi iptal edilebilir. Borçlu, icra takibine konu olan borcun hukuka uygun bir şekilde tahsil edilemediğini kanıtlarsa icra takibi iptal edilebilir.

Icra takibinin iptali için avukat tutmak zorunlu mudur?

Icra takibinin iptali için avukat tutmak zorunlu değildir. Borçlu bireyler, kendi başlarına da başvuru yapabilir ve süreci takip edebilirler. Ancak, icra hukuku karmaşık olabilir ve avukatın profesyonel yardımı faydalı olabilir. Avukat, başvurunun hazırlanması ve mahkeme sürecinde borçluya rehberlik edebilir.

Icra takibinin iptali için avukat tutmak zorunlu değildir, ancak hukuki süreçlerde avukatın yardımı önerilir.

Icra takibinin iptali için ne kadar süre geçmiş olmalıdır?

Icra takibinin iptali için belirli bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Borçlu, icra takibinin haksız veya hukuka aykırı olduğunu düşündüğü herhangi bir zamanda başvuruda bulunabilir. Ancak, başvurunun zamanında yapılması ve icra takibinin devam ettiği dönemde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Icra takibinin iptali için genellikle 10 yıl gibi bir süre geçmiş olmalıdır.

Icra takibinin iptali için mahkeme masrafı ödenmesi gerekiyor mu?

Icra takibinin iptali için mahkeme masrafı ödenmesi gerekebilir. Mahkeme, başvurunun değerlendirilmesi ve karar verilmesi sürecinde belirli bir masraf talep edebilir. Bu masraflar, başvuruyu yapan borçlu tarafından ödenmelidir. Masraf miktarı, mahkemenin belirlediği tarifelere göre değişebilir.

Icra takibinin iptali için mahkeme masrafı ödenmesi gerekiyor mu?

Icra takibinin iptali için mahkeme masrafı ödenmesi gerekmektedir. Icra takibi iptal edilmeden önce, icra dosyasının bulunduğu mahkemeye başvurarak belirlenen masrafları ödemeniz gerekmektedir.

Mahkeme masrafları neleri kapsar?

Mahkeme masrafları, genellikle icra takibinin iptali için gerekli olan harçlar, dosya masrafları ve diğer yargılama masraflarını içerir.

Mahkeme masrafları ne kadar tutar?

Mahkeme masrafları, icra dosyasının bulunduğu mahkemenin belirlediği tarifeye göre değişiklik gösterebilir. Masraflar, dosyanın karmaşıklığına ve değerine göre farklılık gösterebilir.

Icra takibinin iptali sonucunda ne olur?

Icra takibinin iptali sonucunda icra takibi durdurulur ve borçlunun üzerindeki yükümlülükler ortadan kalkar. Borçlu, icra takibi nedeniyle el konulan mal veya mülklerini geri alabilir. Ancak, iptal kararı, borçlu tarafından ödenmesi gereken borç miktarını ortadan kaldırmaz. Borçlu, iptal sonrasında hala borçlu olduğu miktarı ödemekle yükümlüdür.